Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They run."

Dịch:Họ chạy.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranThuong7

chúng hay họ gì cũng giống nhau thôi,chỉ là tiếng Việt có nhiều cách viết và hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duchoang280406

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VVnChnh1

chúng nó chạy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thutrang2018

tôi là người đầu tiên bình luận

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhAn2018

Sao dịch là :" Họ chạy" và đáp án cũng là : "Họ chạy" sao cứ kêu sai vậy?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyn875156

Chỉnh sửa phần dịch đi gì mà làm vẫn đúng mà bảo sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/tbAY6vf5

họ chạy bộ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sang.dx

Mình nghĩ chúng ta là những học viên bởi vậy khi dịch thì nên dùng những từ ngữ văn minh, lịch sự và ngắn nhất có thể, như vậy thì mới gọi là HỌC. Hãy tưởng tượng một người ăn nói nho nhã và một người ăn nói thô lỗ thì người đời sẽ nghĩ dì và nói gì. Nếu ăn nói lịch sự họ nói là có ăn hóa, còn ngược lại là vô học, vô văn hóa. Trong trường hợp câu văn trên có nội dung rất chung chung, nên dịch là HỌ thì lịch sự hơn thay vì NÓ/CHÚNG NÓ không được lịch sự cho lắm.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/vothutruoc

Họ chạy bộ.

2 tuần trước