Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_Shine_

Trò chơi "Trí thức lớn dần" tuyển thí sinh tham gia !

_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Mình sẽ chỉ cho 5 vòng thui vì mình đang cần lingots cho mục đích khác !

Cách chơi : Vòng 1 mình sẽ đưa ra cho mỗi người một câu hỏi khác nhau , nếu ai trả lời đúng sẽ được thăng chức và nhận được 1 lingots .

-Vòng 2 cũng như thế nhưng mình sẽ cho 2 câu hỏi và trả lời đúng được 2 lingots , trả lời sai không bị loại .

-Vòng 3 có 3 câu hỏi , đúng 3 lingots

-Vòng 4 sẽ được chọn số nhận lingots và trả lời câu hỏi

-Vòng 5 mình sẽ đưa ra một câu hỏi thôi nhưng ai trả lời đúng trúng 10 lingots .

Cuối cùng mình sẽ mời 1 vị giám khảo đến để chọn danh hiệu cho một bạn giỏi nhất .

Thời gian đăng kí : Lúc nào cũng được

Tối nay mình sẽ bắt đầu vòng 1 .

8
2 năm trước
5

98 Nhận xét