"הילד קונֶה חמש עשרה דבורים"

Translation:The boy buys fifteen bees

July 12, 2016

0 Comments

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.