https://www.duolingo.com/HaiNam004

Một số cụm từ lóng thông dụng trong tiếng Anh (phần 3)

Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt, thường có những từ ngữ xã giao khẩu ngữ hoặc nhưng câu nói ngắn gọn suồng sã trong giao tiếp hằng ngày. Đó gọi là slang – từ lóng. Hãy tham khảo xem chúng có những gì nhé!

Last but not Least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng

Little by little: Từng Li, Từng Tý

Let me go: Để Tôi đi

Let me be: kệ tôi

Long time no see: Lâu quá không gặp

Make yourself at home: Cứ Tự Nhiên

Make yourself comfortable: Cứ Tự Tiện

My pleasure: Hân hạnh

out of order: Hư, hỏng

out of luck: Không May

out of question: Không thể được

out of the blue: Bất Ngờ, Bất Thình Lình

out of touch: Lục nghề, Không còn liên lạc

One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác

One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác

Over my dead body: Bước qua xác chết của tôi đã.

Nguồn:http://kenhsinhvien.vn/topic/mot-so-cum-tu-long-thong-dung-trong-tieng-anh.309755/

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_CherryCheri_2k3

awesome!!!!!!!! 1 like for you!!!!!!^^

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.