https://www.duolingo.com/_Shine_

Hôm nay , mình thông báo tin buồn vì mình bận nên không tổ chức trò "Tri thức lớn dần" vòng 2 nữa .

_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Mong các bạn chưa nhận được lingots thông cảm và những bạn nhận lingots rùi vui lên nhá .

Khi nào xong việc mình lại tổ chức trò chơi và tăng giải thưởng !

2 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

bạn có việc gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

mình chỉ giữ được ngày streak thui , vì mình về quê chơi , bạn thông cảm nha !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

thanks vì thông cảm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

ko có gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lehaonhan5567

bạn đi mấy ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

2 tuần né

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lehaonhan5567

bạn đi mấy ngày vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_CherryCheri_2k3

khi nào tổ chức thông báo cho mình nhé !!!!!!!! buồn ghê T_T

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_CherryCheri_2k3

nhanh nhé !!!!!!!!!!^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

uk, mik sẽ thông báo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

xem mình trả lời vòng một đi bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

thui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

sao?

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.