1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My passport is in my room."

"My passport is in my room."

Dịch:Cuốn hộ chiếu của tôi ở trong phòng tôi.

July 13, 2016

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Yubuk

There is not enough words for the answer


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Do you remember all of the words in this exercise? Which ones are the missing words?


https://www.duolingo.com/profile/Yubuk

Đáp án: Cuốn hộ chiếu tôi ở trong phòng tôi Đây đủ phải là: Cuốn hộ chiếu của tôi ở trong phòng của tôi. Trường hợp này thiếu ít nhất 1 từ "của"


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Nếu nó chỉ có một từ "của", N nghĩ bạn nên sắp xếp nó theo trình tự sau:

"Cuốn hộ chiếu của tôi ở trong phòng tôi".

" trong phòng tôi" vẫn thường được sử dụng trong văn phong tiếng Việt. Nếu bạn viết là "hộ chiếu tôi" để nhường chữ "của" cho từ "phòng tôi"( "Cuốn hộ chiếu tôi ở trong phòng của tôi.") thì nghe sẽ không được tự nhiên, và theo N thấy không ai nói như vậy hết.


https://www.duolingo.com/profile/Yubuk

Không có chữ "của" nào nha bạn, nên mình mới thắc mắc


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Okie, để mình check và sửa lại đáp án, cám ơn thông tin của bạn :)


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Btw, N sẽ sửa lại đáp án này vì thiệt tình là đáp án: "Cuốn hộ chiếu tôi ở trong phòng tôi" nghe không tự nhiên.


https://www.duolingo.com/profile/haiha104425

Nghe từ ấy khó vãi


https://www.duolingo.com/profile/haiha104425

Mà nghe mãi mới ra


https://www.duolingo.com/profile/yeudammy

Mình viết là:"hộ chiếu của tôi ở phòng tôi" cũng thiếu


https://www.duolingo.com/profile/Biththu3

Lúc kêu sửa thì ko sửa . Lúc ko cần sửa tùi lại sửa . Tào lao dễ sợ


https://www.duolingo.com/profile/PhngNguyn572840

Cái hộ chiếu với cuốn hộ chiếu khác nhau nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.