https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

trò chơi tiếng anh bắt đầu

các bạn ơi vì hôm 15 có lẽ mk sẽ bận nên mk tổ chức vào ngày hôm nay

mk có thêm 1 luật nữa là chỉ được trả lời 1 lần thôi ,nếu được tự do thì quá dễ

và mỗi người được chọn 1 câu ( nếu hết số mà vẫn hăng say thì mk sẽ cho thêm nha

nếu các bạn muốn biết chi tiết cuộc thi thì đây :https://www.duolingo.com/comment/16616049 con số may mắn

số 1 . đã có người trả lời( sai)

số 7. đã có người trả lời( đúng)

số 5. đã có người trả lời (đúng)

số 0 đã có người trả lời (sai)

số 8 đã có người trả lời(sai)

số 10đã có người trả lời(đúng)

số 3 đã có người trả lời ( đúng)

số 9 đã có người trả lời (sai)

CHÚC CÁC THÀNH VIÊN MAY MẮN

2 năm trước

98 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tenanhday2005

mik chọn số 4

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

chọn số 3 nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

câu hỏi cho bạn

1 .why we use the fabric to make clothes

A. because if not, why use cloth can create beautiful clothes

B. fabric used to make clothes for us from suffering, the leaf used to wrap the body

C . not used it does not matter

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

mình chọn B

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

bạn ơi sai rồi vì câu này có 2 ý nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

A và B

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

bạn ơi ko được trả lời 2 lần đâu mk sửa luật rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

số 7

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_
 1. we learn to do?

A. We learn to know more about everyday life

B. we learn to cattle together, because everyone needs to be educated

C. learn to know the digit

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ok câu hỏi cho bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

cả 3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

chuẩn 1 lingots cho cậu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

thanks very much

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Unbreakble_

số 5

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

According to legend, Santa's chariot how many reindeer pull?

A. 4

B.6

C. 8

D. 10

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Unbreakble_

c

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

1 lingots cho bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Perfect.Memories

Mình số 0 nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_
 1. the hometown of Santa Claus

a. southeast asia

b. Americas

c. Africa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Perfect.Memories

A.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Perfect.Memories

I'm not sure about it...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

sai rồi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

trả lời hộ ^^ , B

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BARRETM107
BARRETM107
 • 12
 • 11
 • 4
 • 3
 • 2

trar lowif hooj nuwax chuws nghe owns vaix

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

vấn đề à nhok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Perfect.Memories

Không sao. Mk cx k chắc nên sai cx phải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

^^ nếu bạn có thể dủ thêm các bạn vô đây chơi ( nếu hết số) thì bạn sẽ được chơi tiếp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Perfect.Memories

Rủ chứ bn. Chắc mk ko chơi nữa đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

típ dc k

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

KO VÌ NẾU đong người chơi thì mk sẽ cho chơi típ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

replay hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

uku

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

mình chọn số 8

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ok bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

how many countries and regions located on the shores of the Mediterranean?

A. 10

B. 22

C. 21

D. 99

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

câu trả lời của mình là A

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

có đúng ko nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

sai roi ban oi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

chán quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

mình được chơi lại lần nữa ko????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

minh chon so 10 nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ok đợi mk xíu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

The ocean occupies how much of the Earth's surface area.

A. 50%

B. 60%

C.70%

D. 80%

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

My answer is C. 70%

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

uk chẩn men

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

số 3 :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

Most lions in continent ???????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

C

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

hờ hờ 1 lingots cho cooo đuaa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

chưa thấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

đã cho đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

mik chọn số 18

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ship astronaut What is the first name? "

A. Orient 1

B. Far East

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

câu a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucy_cute2637

số 2, 7, 9 nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

1 thôi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

1 số thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucy_cute2637

vậy à số 9

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

The astronaut must wear special clothes look very big and have air ducts to do? "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

cho tiếp đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ek cho ak chơi tiếp thì ak nộp thuế cho ek

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

thì lỗ vốn à -_-"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

nhưng tất cả đều ko được chơi tiếp mà ( trừ khi hết số để chọn)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

he he cho đi, 1 lần thôi ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

nhưng khi nào hết số ak kkong được chọn nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucy_cute2637

dịch á hay sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

ko chỉ cần ghi câu trả lời bằng tiếng anh là ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucy_cute2637

to ease breathing

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

sai rồi phải là để duy trì sự sống chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovoho

so 7

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovoho

cho mk so1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

tóm lại bạn chọn số nào 1 hay 7

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yoonsic.yj
yoonsic.yj
 • 25
 • 11
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

mình chọn số 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhday2005

mik chọn số 20

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhday2005

mik chọn số 12

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

do you know what kind of pearl is a symbol of November it?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhday2005

yeah Pearls, natural or cultured, are formed when a mollusk produces layers of nacre (pronounced NAY-kur) around some type of irritant inside its shell. In natural pearls, the irritant may be another organism from the water. In cultured pearls, a mother-of-pearl bead or a piece of tissue is inserted (by man) into the mollusk to start the process.

For both, the quality of the nacre dictates the quality of the luster, or shine of the pearl, which is very important to its beauty and its value. The surface of the pearl should be smooth and free of marks while the overall shape could be round, oval, pear-shaped, or even misshapen. Misshapen pearls are called baroque pearls.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovoho

Cho no so 1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

Are all over the country of Vietnam have four seasons? "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovoho

no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

số 4 đi ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

unit of measure of diamonds is what?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

it is carat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

sai ò

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

là j?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/storkman
storkman
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6

carat chắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Secret1412

mk tham gia số 6

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

There is a cold and dry wind blowing slightly in the autumn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 783

Số 13

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kyo_Yui_

Fall takes place in any time period? "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Supreme_Universe

chọn số 6

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DangNhaTruc

còn số nào không bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucy_cute2637

số 5

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.