Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi phải chuẩn bị đồ ăn."

Dịch:I have to prepare food.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 21
  • 11

dùng must không được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungho159194

sao lại không được dùng the food?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

i must prepare the food. Wrong ?????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

i must prepare the food

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_DuongHaAn_

Sao không dùng must được?

7 tháng trước