Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It was love at first sight."

Dịch:Nó đã là tình yêu sét đánh.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Samannosuke

tu cai nhin dau tien

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trung41780

Sao vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

was lại đi vơi love nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khoe523944

Câu này có thể dịch là nó muốn yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc Nó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên

5 tháng trước