1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Εγώ θα αφήσω την κόρη μου να…

"Εγώ θα αφήσω την κόρη μου να πάει στη Γερμανία."

Μετάφραση:I will let my daughter go to Germany.

July 13, 2016

7 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/tlSlD7pP

Hello! Τι λέτε; I will leave my daughter go to Germany.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

"αφήνω" εδώ σημαίνει "επιτρέπω" επομένως χρησιμοποιούμε "let"

Μην συγχέετε το με "leave" που σημαίνει...."φεύγω" ή "αφήνω κάτι κάπου" "Αφήνω το αυτοκινητό μου στο δρόμο."


https://www.duolingo.com/profile/tlSlD7pP

Hello! Thank you, for the explanation!


https://www.duolingo.com/profile/efthalitsa

γιατί δεν είναι λάθος το "to go to" - να πάει στη...


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Το ρήμα to let δε συντάσσεται με to: I will let you do that.

Το ρήμα to allow, που επίσης σημαίνει αφήνω/επιτρέπω, συντάσσεται με to: I will allow you to do that.


https://www.duolingo.com/profile/efthalitsa

Ευχαριστώ πολύ.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.