"Εγώ θα αφήσω την κόρη μου να πάει στη Γερμανία."

Μετάφραση:I will let my daughter go to Germany.

July 13, 2016

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/efthalitsa

γιατί δεν είναι λάθος το "to go to" - να πάει στη...

July 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

  Το ρήμα to let δε συντάσσεται με to: I will let you do that.

  Το ρήμα to allow, που επίσης σημαίνει αφήνω/επιτρέπω, συντάσσεται με to: I will allow you to do that.

  July 13, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/efthalitsa

  Ευχαριστώ πολύ.

  July 13, 2016
  Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.