"Εγώ θα αφήσω την κόρη μου να πάει στη Γερμανία."

Μετάφραση:I will let my daughter go to Germany.

πριν από 2 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/efthalitsa

γιατί δεν είναι λάθος το "to go to" - να πάει στη...

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 16
  • 12
  • 11
  • 4
  • 137

Το ρήμα to let δε συντάσσεται με to: I will let you do that.

Το ρήμα to allow, που επίσης σημαίνει αφήνω/επιτρέπω, συντάσσεται με to: I will allow you to do that.

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/efthalitsa

Ευχαριστώ πολύ.

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.