"Tập luyện cho một cuộc chạy marathon là thử thách thật sự ."

Dịch:Training for a marathon is the true test.

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KieuDat

Challenge sao lại sai được ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 98

"Challenge"sự thách thức.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Mình cũng dùng challenge và được chấp nhận

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/alanwalker123

phải là real test chứ sao lại true test??????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TanTien1212

trong khi đáp án gợi ý số 1 lại là "Training for an marathon is an true challenge."

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 98

Bạn có chắc đáp án gợi ý là: "Training for an marathon is an true challenge."?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TanTien1212

thì mình thấy sao mình nói vậy thôi bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 98

Mình sẽ nhờ Contributor kiểm tra lại, cảm ơn thông tin của bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TanTien1212

Ủa bạn là quản trị viên hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNgn745691

How

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/khit_khit

Tập luyện thì phải là excersie chứ sao lại dùng training?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/lien413289

Theo tôi tập luyện là practice. Huấn luyện là training.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dat835104

practice for a marathon is true attempt

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/yuuta181956

Training for a marathon match is the true challenge chớ nhỉ.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.