"Youhaveabrownhat."

Dịch:Bạn có một cái mũ màu nâu.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducminh231079

You have a brown hat. Câu này là Bạn có một cái mũ màu nâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oaioai72

Chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ViVo37075

Ga

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ducminh231079

Đúng không mọi người ơi...???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiAnhHong

CÁI GÌ ĐÚNG

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ViVo37075

Co ho

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/01219467151

đà với nâu là mấy -- màu đà mà cũng sai --

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhanle012

Thế nào mà nghe từ brown lạ nhỉ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang195746

Nhưng người nước ngoài thì không biêt màu đa la mau gì đâu

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanHongNg7

Sao k đẩy bài đi nhỉ cứ ỳ ra the. Toi có môitj cái mũ màu nâu. Dc chua

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/KitL987534

thiếu chữ a thôi mà cho sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThuPhuong428950

Bạn có một chiếc mũ màu nâu

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.