Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuộc phỏng vấn của chúng tôi không phải hôm nay."

Dịch:Our interview is not today.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgaTran20

The interview of our is not today đc ko ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Không được nha bạn, sau our là danh từ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTran20

thanks!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Không có chi. :)

2 năm trước