1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. khi lập cuộc đua xp, thì các …

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

khi lập cuộc đua xp, thì các khóa khác nhau có thể ở chung đội ko?

July 16, 2016

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Monkey_D_Luffy_

Tuỳ bạn, muốn cũng đc, ko muốn cũng đc

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.