"How do I get to the train station?"

Dịch:Tôi đi đến nhà ga như thế nào?

July 16, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguynnhNam1

Tại sao trả lời " Tôi đi như thế nào đến nhà ga?" lại sai ạ?

July 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyn993997

Người ta học lớp một

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

từ get là từ đi hả, sao thấy kì kì, vậy còn nếu nói tôi lấy được nhà ga như thế nào? thì dịch sao

August 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huyn993997

Sao lại nói thế

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chriss771666

Phải dùng "go" chứ nhỉ. How do i go to the train station?

September 7, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.