Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How do I get to the train station?"

Dịch:Tôi đi đến nhà ga như thế nào?

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynnhNam1

Tại sao trả lời " Tôi đi như thế nào đến nhà ga?" lại sai ạ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyn993997

Người ta học lớp một

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyn993997

Sao lại nói thế

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/chriss771666

Phải dùng "go" chứ nhỉ. How do i go to the train station?

0
Trả lời11 tháng trước