"Có sáu cầu thủ trong một đội bóng chuyền."

Dịch:There are six players in a volleyball team.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HAOVUTUSUV

Tai sao lai la a ma ko phai the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngNgcHuy2

Kiểu là một đội thì phải là a

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.