1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Τι εξοπλισμό χρειάζομαι;"

"Τι εξοπλισμό χρειάζομαι;"

Μετάφραση:What equipment do I need?

July 16, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.