"Τι εξοπλισμό χρειάζομαι;"

Μετάφραση:What equipment do I need?

July 16, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.