1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "For instance, I want to go t…

"For instance, I want to go to England."

Dịch:Ví dụ như, tôi muốn đến Anh.

July 16, 2016

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sieng5

Ví dụ như, tôi muốn đi Anh quốc" theo toi co the dung duoc.


https://www.duolingo.com/profile/Fqminh

chỗ này dịch là giả sử hay hơn chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Tôi cũng làm thử giả sử, mà không chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/teenboy

ví dụ tôi muốn đi Anh :-<


https://www.duolingo.com/profile/vanchuong1188

Câu trả lời ví dụ như tôi muốn đi Anh sao cũng sai từ đi đến có ý nghĩa đúng trong từ go


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

"Go to : đi đến". Dịch "Tôi muốn đi đến nước Anh", Duo chấp nhận mà bạn !


https://www.duolingo.com/profile/chungta89

For instance i want to go to the england mà cũng sai là sao.


https://www.duolingo.com/profile/marakata
Mod
  • 258

Sai nha bạn, không được dùng mạo từ the trước tên một quốc gia, trừ khi nó là một hợp chủng quốc, hay liên hiệp như Hoa Kỳ (The United States), the Republic of Ireland, The Union Soviet Socialist Republics......


https://www.duolingo.com/profile/chungta89

Oh. Cảm ơn bạn nha.


https://www.duolingo.com/profile/marakata
Mod
  • 258

Không có chi <sub>.</sub>


https://www.duolingo.com/profile/VanHuynh409

For example được không vậy


https://www.duolingo.com/profile/andy58172

"nước anh" và "anh" là khac nhau ? tại sao không ai bảo trì app nay nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.