"Tôi ghét những ngày thứ hai."

Dịch:I hate Mondays.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DonShinji

Chuẩn quá

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.