Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/khongcom

Phần Từ vựng

ad cho hỏi là tại sao khi qua những khóa học khác như Pháp hay gì đó có phần từ vựng mà khóa học này không có vậy : (( [hình ở đây nè]http://imgur.com/XPZipRq

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Secret1412

chịu, quả lịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MiTiBAM
MiTiBAM
  • 18
  • 5
  • 13

Chịu thì trả lời làm gì -_-

2 năm trước