"Theprince"

Dịch:Hoàng tử

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VinhLQuang1

Đáp án để chọn chỉ có Hoàng Thân mà không có Hoàng Tử. Mà chọn Hoàng Thân có vẻ không đúng lắm (vẫn dc chấm đúng)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/prince?q=prince

The prince (Hoàng Thân) là cách gọi chung cho tất cả những người (male) có quan hệ thân thích với vua nha bạn. Người đó có thể là con của vua, cháu của vua,....(Thái Tử, Thế Tử, Hoàng Tử).

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.