"Therestaurantusesalargequantityofbreadeveryday."

Dịch:Nhà hàng sử dụng một số lượng lớn bánh mì mỗi ngày.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnVn531966

Không là gì cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhLQuang1

"Nhà hàng sử dụng một lượng bánh mì lớn mỗi ngày" cũng đúng nghĩa trog TV mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The restaurant uses a large quantity of the bread every day

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

"Nhà hàng dùng một lượng lớn bámh mì mỗi ngày"

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.