Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thấy rằng anh ấy ăn."

Dịch:I see that he eats.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynTHAnh991930

I see he eats sai ta :(

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/_minh_tuu

Thấy rằng.. mà" that" có nghĩa là "rằng'

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NamMinh2

Me too

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/XenonVanad

Vậy còn I see him eating hay I see him eat?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguynminht734026

Phải là I see that he eats

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguynminht734026

Sai rồi là I see that he eats

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/lckA8R

Trời i see that he eats :v mấy ông kia dịch dì thế

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinaAlaco

I see he eats sao lại sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nam517990

Thế k được dùng believe à bạn ?

4 tháng trước