https://www.duolingo.com/huyenvk272

15 từ viết tắt thông dụng trong tiếng anh

 1. aka: also known as- cũng được biết như là
 2. bil: brother-in-law- anh rể
 3. bion: believe in or not- tin hay không thì tùy!
 4. bol: best of luck- điều may mắn nhất
 5. eta: estimated time of arrival- thời gian dự kiến kéo dài đến...
 6. fil: father-in-law- cha chồng (=.=")
 7. foaf: friend of a friend- bạn của một người bạn
 8. ga: go ahead- cứ làm đi!
 9. gigo: garbage in garbage out: rác(dữ liệu) ra rác vào (dùng trong điện tử và viễn thông)
 10. gowi: get on with it- hãy bắt đầu với nó!
 11. hand: have a nice day- chúc một ngày tốt lành!
 12. ilu: I love you
 13. imo:in my opinion- theo quan điểm của tôi...
 14. inpo: inparticular order: theo thứ tự đặc biệt
 15. ime: in my experience- qua trải nghiệm của tôi <sub>oOo</sub> Thanks for reading ^^ Hope it's useful :)))))))
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Secret1412

one like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cho2000lings

what ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyenvk272

is there any question? :))))

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.