1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. Cách dùng mạo từ THE

https://www.duolingo.com/profile/haidang2009

Cách dùng mạo từ THE

Cách dùng mạo từ THE

Mạo từ xác định (definite article) THE được dùng khi người nói và người nghe/người đọc đều biết họ đang nói cụ thể về một ai hay vật gì. Ngoài ra the còn được dùng trong những trường hợp sau:

Khi chỉ duy nhất có một người hay một vật nào đó. Ví dụ: the Pope, the sun Khi nói về những những gì mang tính tột bật. Ví dụ: the tallest building, the smartest person Khi chỉ có một người hay một vật gì đó trong khung cảnh xung quanh. Ví dụ: Can I borrow the pen? Khi người hay vật nào đó đã được nhắc đến trước đó. Ví dụ: A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy to the hospital. Khi nói về thứ mà dùng một danh từ có thể để mô tả chung tất cả loại (có thể lược bỏ the) Ví dụ: The fish lives under water. Đứng trước tính từ để chỉ một nhóm người Ví dụ: the rich, the poor, the disabled. Nguồn:Ngữ Pháp Và Ghi Chú trong kĩ năng Cơ bản 2.

GOOD LUCK !!!!

July 17, 2016

1 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.