https://www.duolingo.com/Travo22302

15 câu nói thông dụng với từ LET'S

 1. Let me get back to you: Hãy chờ khi tôi gặp lại anh.
 2. Let me guess: Để tớ đoán xem.
 3. Let me put it this way: Hãy để tôi nói như này.
 4. Let me see: Để tôi xem.
 5. Let it be: Kệ nó đi.
 6. Let's call it a day: Hôm nay tới đây thôi.
 7. Let's celebratel: Hãy cùng chúc mừng nào.
 8. Let's get to the point: Hãy nói vào vấn đề chính.
 9. Let's get together sometime: Gặp lại sau nhé.
 10. Let's hope for the best: Cùng hi vọng về điều tốt đẹp nhất nhé.
 11. Let's keep in touch: Giữ liên lạc nhé.
 12. Let's make up: Cùng trang điểm nào.
 13. Let's go visit them: Chúng ta đi thăm họ nhé.
 14. Let's talk over dinner: Hãy nói chuyện này sau bữa tối.
 15. Let's fine out: Cùng tìm hiểu nhá

Thanks for watching =))

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ran_pretty

trước hết mk cho bn 1 like, nhưng nguồn đâu bn?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.