https://www.duolingo.com/profile/Travo22302

NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HÀI HƯỚC

1.Future depends on your dreams. So go to sleep. ⇒ Tương lai phụ thuộc vào những giấc mơ của bạn. Vì thế hãy đi ngủ

2,Behind every successful man, there is a woman. And behind every unsuccessful man, there are two or more. ⇒ Đằng sau mỗi người đàn ông thành công, có một người phụ nữ. Và đằng sau mỗi người đàn ông không thành công, có hai hoặc nhiều hơn.

3.Money is not the only thing, it’s everything. ⇒ Tiền không phải là duy nhất, nó là mọi thứ.

4.I don’t get older. I level up.

⇒ Tôi không già đi. Tôi lên cấp. 5.The more you learn, the more you know, the more you know, and the more you forget. The more you forget, the less you know. So why bother to learn.

⇒ Bạn càng học hỏi, bạn càng biết nhiều, bạn càng biết nhiều, bạn càng quên nhiều. Bạn càng quên nhiều, bạn càng biết ít đi. Vì vậy, tại sao phải học hỏi.

6.Practice makes perfect…But nobody’s perfect… so why practice? ⇒ Rèn luyện tạo nên sự hoàn hảo…Nhưng không ai là hoàn hảo … vậy tại sao phải rèn luyện?

7.Procrastination is the greatest laborsaving invention of all time ⇒ Trì Hoãn- Là sáng kiến tiết kiệm lao động vĩ đại nhất mọi thời đại

8.Laziness- Nothing more the the habit of resting before you get tired ⇒ Sự lười biếng- Là không khác gì việc bạn nghỉ ngơi trước khi cảm thấy mệt.

9.The trouble with being pungtual is that nobody’s there to appreciate. ⇒ Vấn đề của việc đúng giờ – Là chả có ai ở đó để đánh giá cao hành động đó cả. 10.I love you – Like a dentist loves crooked teeth ⇒ Anh yêu em – Như nha sỹ yêu những chiếc răng mọc lệch

11.If each day is a gift – I’d like to know where to return Mondays. ⇒ Nếu như thứ nào cũng là một món quà, thì tôi muốn trả lại thứ 2.

If a person can smile when things go wrong, He has someone in mine to blame. ⇒ Khi một người có thể cười khi mọi chuyện không suôn sẻ- Thì người đó đã nghĩ ra ai đó để đổ lỗi rồi.

July 17, 2016

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhanCongth1

hay đấy

July 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuongmbH

gsh

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuongmbH

what

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ducan2004

được đấy

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Travo22302

:D

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hiencongnghe

hay quá

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Travo22302

=))

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungan2005

hay

July 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

oh thanks nha

July 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Thanks bạn nhưng bạn đăng ít nhất là mỗi ngày 1 bài thôi nha, vì mik thây bạn đăng đến tận 3,4 bài 1 ngày

July 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Travo22302

Tại mình nổi hứng đó mà :D

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-gol.d.roger-

good

February 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Sakura-Nguyen_

hay ghê à nha

May 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/IcePrincessSica

gút gút gút

like ^_^

September 14, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.