Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/huyenvk272

10 cấu trúc đặc biệt được dùng với without

1 Without a chance: không có cơ hội. 2. Without a break: không nghỉ ngơi. 3. Without doubt: không nghi ngờ. 4. Without delay: không trì hoãn, không chậm trễ. 5. Without exception: không có ngoại lệ. 6. Without fail: không thất bại. 7. Without success: không thành công. 8. Without a word: không nói một lời nào. 9. Without warning: không được cảnh báo. 10. Without money: không tiền bạc <sub>oOo</sub>

Thanks for reading! Hope it's useful!!! ^^

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LacNhat

Without Doubt/boubt?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyenvk272

sorry, it's doubt :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanCongth1

um ba la xi bùa b lu bla b lê

2 năm trước