"הם בוהים."

Translation:They stare.

July 17, 2016

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/YdidyahTal

Could this also translate to:

They are staring?


https://www.duolingo.com/profile/Jennatzor

What is the root of the verb?


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

This is in a group of verbs where the third letter is ה or י. It is special in a few ways, one of them being the third letter of the root disappearing sometimes.

It would be

ב.ה.י/ה


https://www.duolingo.com/profile/ranb5

ב.ה.ה. אני/ אתה / הוא בוהה boheh את / היא בוהה bohah אנחנו/ אתם /הם בוהים bohim אתן / הן בוהות bohot


https://www.duolingo.com/profile/enorby

What is the difference between to stare and to come?


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

Coming is באים


https://www.duolingo.com/profile/mendelstei2

Why doesn't this mean watch


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

Because בהה means "to stare". צפה means "to watch".

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.