"Tình yêu là tất cả!"

Dịch:Love is everything!

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tlyourname

(love is everything) sao ko co' the'

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trungre

the love is all, câu này ổn ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/wolverine211

.........!@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

The Love không được ?????

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.