Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đưa cho tôi cái xe hơi của cô ấy."

Dịch:She gives me her car.

2 năm trước

0 Nhận xét