"Cô ấy đưa cho tôi cái xe hơi của cô ấy."

Dịch:She gives me her car.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.