Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will follow the map."

Dịch:Tôi sẽ đi theo bản đồ.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

Tôi sẽ đi theo bảo đồ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/s-s-s-s-s

what the fuck

6 tháng trước