1. Forum
  2. >
  3. Topic: Welsh
  4. >
  5. "Roedd Gareth yn olaf."

"Roedd Gareth yn olaf."

Translation:Gareth was last.

July 18, 2016

1 Comment

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.