Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đi thư viện ít nhất một lần một tuần."

Dịch:I go to the library at least once a week.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haumonannai

library sao lại có the ở trước vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_XO
Moon_XO
  • 16
  • 11
  • 11

Bởi vì hành động "đi đến" (to go to) hướng tới một nơi cụ thể, đó là thư viện (library), nên bạn phải sử dụng mạo từ xác định "the" để nhấn mạnh và làm rõ nơi bạn đi đến.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nuhoangden

Sai rồi bạn ơi. Nếu đến thư viện mà bạn cho "the" ở đằng trước thế thì mặc định nghĩa của câu này sẽ là bạn đến thư viện nhưng không phải để đọc sách mà là để làm một việc khác

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/charmingbo2

i go to the library once a week at least sao lại ko đc

1 năm trước