"Koń jest czysty."

Tłumaczenie:The horse is clean.

2 lata temu

5 komentarzy


https://www.duolingo.com/gamerowiecpro02

Policja przeszukała konia - Koń jest czysty!

2 lata temu

https://www.duolingo.com/Matematyk0606

Dlaczego na początku zdania musi występować The?

2 lata temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 17
 • 16
 • 9
 • 5
 • 1220

Zasadniczo wcale nie chodzi o to, że "the" zawsze musi być na początku zdania.

Chodzi o to, że w języku angielskim każdy rzeczownik w zdaniu jest albo "nieokreślony", albo "określony".

A. Nieokreślony rzeczownik

Nie wiadomo jaki (nic o nim nie wiemy poza tym że istnieje lub właśnie nie istnieje) - albo dowolny z wielu (np. jakieś dowolne jabłko z koszyka), albo wprawdzie wiemy jaki, ale w całej wielozdaniowej wypowiedzi wspominamy o nim pierwszy raz. W takim wypadku:

1. W liczbie pojedynczej
 • Jeśli rzeczownik jest policzalny (da się go zliczyć na sztuki: jabłka, ludzie, domy, konie) - musi mieć przedimek nieokreślony "a"/"an" ("an" przed wyrazami których wymowa zaczyna się samogłoską). W sensie semantycznym przedimek a/an jest tożsamy z informacją, że dany przedmiot jest "jeden" i że jest "jakiś", niedookreślony.
 • Jeśli rzeczownik jest niepoliczalny (można go wymierzyć tylko jakąś jednostka miary, np. mięso, cukier, woda - musi mieć przedimek "zerowy" - czyli brak przedimka. Czasem zamiast przedimka zerowego stosuje się słówko "some" (trochę) - np. "I want some water" (chcę troche wody).
 • Czasem jednak się zdarza, że rzeczowniki niepoliczalne mają jednak przedimek "a" - wówczas jest to pewien skrót myślowy, oznaczający "zwyczajną porcję tego czegoś" - np. "a tea" = "a cup of tea" (= filiżanka herbaty). Uwaga! w kursie Duolingo taki skrót myślowy jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy jest on jednocześnie ustalonym zwrotem w języku angielskim, więc nie należy go stosować zbyt pochopnie.
2. W liczbie mnogiej
 • Zarówno rzeczowniki policzalne jak i niepoliczalne, jeśli nie są konkretnie określone, w liczbie mnogiej mają "zerowy" przedimek, czyli czyli brak przed nimi przedimka.

B. Określony, konkretny rzeczownik

Wiadomo o jaki rzeczownik chodzi, tj. jest to przedmiotem ogólnej wiedzy (np. w przypadku nazw własnych), albo chodzi o ten rzeczownik, o którym już wcześniej była mowa (wówczas miał on jeszcze przedimek "a"/"an", ale już teraz jest to właśnie ten o którym mówimy).

 • Określony, konkretny rzeczownik, niezależnie od tego czy jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej, czy jest policzalny czy niepoliczalny - ma przedimek "the" Przedimek "the" zawsze jednak oznacza konkretny, możliwy do dotknięcia/pokazania palcem egzemplarz lub grupę przedmiotów.

C. Rzeczowniki abstrakcyjne i pojęcia ogólne

W przypadku gdy mówimy o czymś określonym, ale niemożliwym do wskazania, dotknięcia ręką - zamiast przedimka "the" również stosujemy "zerowy" przedimek, czyli brak przedimka - jest tak między innymi gdy chodzi o:

 • rzecz abstrakcyjną, np. "liberty" - wolność; "mathematics" - matematyka;
 • informacje ogólne dotyczące każdego egzemplarza - np. "people are strange" - ludzie (wszyscy) są dziwni

D. Rzeczowniki unikalne

Nie stosuje się przedimka "the" również w wypadku niektórych rzeczowników określających unikalne obiekty, takie jak:

 • Nazwy geograficzne (większość nazw państw i miast; kontynenty, wyspy, małe zatoki (bay), jeziora, góry) - z pewnymi wyjątkami: gdy dana nazwa zawiera w sobie przedimek "the" - np. The United States of America.
 • Nazwy świąt i uroczystości
 • Nazwy firm, uczelni, instytucji
 • Nazwy języków
 • Nazwy dyscyplin sportowych

Jednak przedimkiem "the" są poprzedzone nazwy archipelagów wysp (w odróżnieniu od pojedynczych wysp), nazwy pojezierz (w odróżnieniu od pojedynczych jezior), łańcuchów gór, wielkich rzek, dużych zatok (gulf), pustyń, lasów, półwyspów, rozległych obszarów geograficznych (The East), mórz i oceanów, obiektów geometrycznych na mapach (the pole, the equator)

Przykłady

Tabelkę (po angielsku) z rozpisanymi kategoriami rzeczowników, przy których stosujemy (lub nie stosujemy) określone przedimki można znaleźć tu

Uwaga

Powyższe zasady są jednak dość ogólne. Do nich jest jeszcze wiele zasad szczegółowych i wiele jest wyjątków. Podręcznik gramatyki zajmujący się wyłącznie drobiazgowo rozpisanymi zasadami stosowania przedimków liczy ponad 200 stron drukiem.

2 lata temu

https://www.duolingo.com/Jzef16

Dlaczego nie uznano - A horse is clean

6 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 17
 • 16
 • 9
 • 5
 • 1220

Jeśli mówimy o jakiejś cesze czy właściwości jakiegoś określonego obiektu (np. konia), to musi chodzić o konkretny egzemplarz - a więc trzeba zastosować przedimek "the", wskazując, że chodzi o tego właśnie konia, nie każdego dowolnego konia.

 • A horse has 4 legs - Koń (każdy koń, dowolny koń) ma 4 nogi
 • The horse has a broken leg - (Ten) koń ma złamaną (jedną) nogę
6 miesięcy temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.