Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will not make a mistake this time."

Dịch:Tôi sẽ không phạm lỗi lần này.

2 năm trước

0 Nhận xét