"Iwillnotmakeamistakethistime."

Dịch:Tôi sẽ không phạm lỗi lần này.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhngocb7

A mistake = một sai lầm ,,tôi sẽ không mắc sai lầm lần này ?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.