"I will not make a mistake this time."

Dịch:Tôi sẽ không phạm lỗi lần này.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.