"England"

Dịch:Nước Anh

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

nước anh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

England :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3
emben3
  • 25
  • 2
  • 2

i have a pen, i have a apple, oh apple pen

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.