Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"England"

Dịch:Nước Anh

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

nước anh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

England :)

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/draker123

i have a pen, i have a apple, oh apple pen

1 năm trước