Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My father has been to Australia twice."

Dịch:Bố của tôi đã đi đến Úc hai lần.

2 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhlinh204031

Ghi số 2 mà nó không hiểu. Bó tay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hthanhminh

Tôi cũng thế

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ImDorix

cha tôi đã đi đến úc hai lần. không được???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Không phải không được, mà do đáp án đó chưa được thêm vô CSDL. Bây giờ mình đã thêm rồi bạn nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhoenixFir13

Ghi số 2 mà cũng không dc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTngNg11

Bố của tôi đã từng đến Úc 2 lần. Ko đc :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Bố tôi đã hai lần đi đến Úc cũng không được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thiennnghii

Bố tôi với bố của tôi khác nhau à

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuQuan2

Cha tôi đã đến Australia hai lần. Trả lời như vậy sao báo lỗi trời. Còn báo lỗi phải là Úc.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

&

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

J

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

H

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

Ji

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

N

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

J

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

"has been to" mà dịch là "đã đi đến" nghe hơi lạ, đúng không?

7 tháng trước