"היא לא רק הייתה ראש ממשלה, אלא גם מנהיגה גדולה."

Translation:She was not only a Prime Minister, but also a great leader.

July 20, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/Alberto298

גולדה מאיר? :)

December 14, 2016

https://www.duolingo.com/Mosalf

מי עוד?

June 29, 2018

https://www.duolingo.com/AnCatDubh

As of a few years ago a female Prime Minister is a ראשַת ממשלה, like אבן ראשה ‘keystone’.

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/ThapanDubayehudi

Madam Golda Meir ❤️

October 5, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.