Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy là một diễn viên chuyên nghiệp."

Dịch:He is a professional actor.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhtrankhanh

hu hu,thieu moi a ma bi sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranCongLuc

He is an professional actor. Sao câu này sai nhỉ?

9 tháng trước