Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We do not like rain."

Dịch:Chúng tôi không thích mưa.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuyduonghb

Chúng ta không thích mưa gió sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 13

Trong câu này đâu có wind đâu bạn? "Mưa gió""wind and rain" .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thithnh7

Tại sao sai, ở VN khi nói trời mưa hay mưa là như nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangVinhL7

Chúng ta không thích trời mưa là sai?

1 năm trước