https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

Finally I achieve 100 days streak

Cuối cùng tôi đã đạt được 100 days streak và cũng đã cho thấy tôi gắn bó với Duolingo như thế nào nhưng thế vẫn chưa đủ, mục tiêu tiếp theo của tôi chính là 365 ngày streak

Sắp tới 1 gameshow về tiếng anh cực kì thú vị mà mình nghĩ ra sẽ được ra mắt !!! ~(: )+--

July 21, 2016

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...


1like and 3lingots for you :)))

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trantunglam7

chuc mung nha

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lina.henderson

really, thật à! và cũng chúc mừng bạn nha!

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthaman

chúc mừng bn nha

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LacNhat

Chúc mừng bạn. ^^

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Chúc mừng bạn

July 21, 2016

[tài khoản đã đóng]

  chúc mừng bn nha!

  January 8, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/Nangdanh2327

  YEAHHHHHHHHHHHH! TRY ! I BELIEVE YOU ! ;)

  January 9, 2017
  Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.