https://www.duolingo.com/huyennovem

Lớp học vui vẻ( đã đủ người)

huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Mình chỉ tuyển 5 thành viên thôi mỗi tuần mình sẽ phát thưởng một lần.

Học sinh làm nhiều xp nhất: 15 lingot.

Học sinh chăm chỉ nhất: 10 lingot.

Ba người còn lại theo thứ tự 7, 4 và 2 lingot.

Lớp học bắt đầu vào thứ 2 tuần sau

Tên lớp học là lớp học vui vẻ.

Mã lớp học là DWJZCP.

Email: bangsevenseven@gmail.com

Cấm hack

2 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daingo4

tài trợ bn 24 ling

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daingo4

cho mình vào với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Bạn vào đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daingo4

sao bạn lại tự vào lớp của bạn vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Làm thế để tiện xem điểm xp của các học sinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Bạn vô cài đặt ấn vào chia sẻ quá trình học rồi nhập email vào đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daingo4

khi mình đánh vào thì nó cứ hiện ra là : This code does not match any classroom. Please double check what you typed. chắc code của bạn sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Snack_-

mk tham gia

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Cậu vào đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HinoRie

mình tham gia

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Bạn vô đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong2004sy

cho mk vào vs

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Future_Light594

hết được đăng kí chưa vậy. Nếu chưa mình vào được ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Bạn vào đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Chul...

mình nữa nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Future_Light594

bạn oi tham gia kieu gi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Bạn vô cài đặt ấn vào chia sẻ quá trình học rồi nhập email vào đó Email:bangsevenseven@gmail.com

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Future_Light594

ok thank nhé . vậy còn chuyện mình muốn kết bạn với bạn thì sao. mình mới hoc duo nên chưa có bạn thấy cứ buồn buồn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1001

Được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BnhDngon

cho mk vô với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThu592783

Cho minh tham gia với dc ko

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.