Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đáng lẽ đã thay đổi cuộc đời anh ấy."

Dịch:She would have changed his life.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenvanluan86

học đến bài này rồi mà mình còn chưa phân biệt được khi nào dùng should khi nào dùng would, ai bít chỉ mình với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnH802601

Should là nên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/O3OIPKIOXO

She là danh từ số ít thế tại sao lại phải dùng have ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dnhang88

tại sao mà cái câu này lúc mà nó kêu tôi dịch tiếng việt thì nó có chữ My mà giờ nó nói là My sai và His đúng là sao hả hả

1 năm trước