https://www.duolingo.com/profile/QuynhLan4

Những câu nói hay về tình bạn

-When someone leaves you , let them go . Your destiny is never tied to those who are determined to quit . They did not have to be bad . Merely. . . They ended up role in the story of your life alone.

Khi ai đó rời bỏ bạn, hãy để họ ra đi. Số phận của bạn không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm rời bỏ. Họ cũng chẳng phải là người xấu. Chỉ là. . . . Họ đã kết thúc vai trò trong câu chuyện của đời bạn mà thôi.

-I'm not sad when you cheated on me . I am sad because from now on I can not believe you anymore

Tôi không buồn khi bạn lừa dối tôi. Tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn được nữa

-If one day we can not be together , keep me in your heart , I will be there forever.

Nếu một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

-Increasingly thoughtful , friendship gift titles , as part of the person being awarded , the dream life he cherished friendships , to happy, sad , honor , torture each other there .

Càng ngẫm nghĩ, tình bạn tựa hồng ân, như phần phúc trong tình người trao tặng, ước mơ đời trân quý tình bạn ấy, để vui, buồn, vinh, nhục còn có nhau.

-Living in pearl diamond stone , not by the love life between friends .

Sống trong ngọc đá kim cương, không bằng sống giữa tình thương bạn bè.

-Friendship pushed out of my life is like the sun pushed out of the world .

Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của mình chẳng khác nào đẩy mặt trời ra khỏi thế giới.

-Friendship will come when we respect each other , our friendship will be lost when selfish with friend.

Tình bạn sẽ đến khi ta tôn trọng lẫn nhau, tình bạn sẽ mất khi ta ích kỉ với bạn.

-If you see someone without a smile , grab our smile to that person.

Nếu bạn thấy một người không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

-Friendship is a priceless gift that God gave . You can't sell, also can't buy .

Tình bạn là một món quà vô giá mà thượng đế bạn tặng .Không thể bán, cũng không thể mua.

-The gems can be very valuable , but friends is priceless.

Những viên ngọc có thể rất quý giá, nhưng những người bạn mới là vô giá.

July 22, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nhok_Miko...

1 like for you

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Joen_Nochu

1 like

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

bài này ít người share quá,bn ráng đăng bài nào hay hay nghen

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Chul...

hay quá. bạn kết bạn với mình dược ko. hâm mộ bạn lắm cơ. những 165 ngày streak lận

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QuynhLan4

uk

July 23, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.