Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Em bé này có tóc đen."

Dịch:This baby has black hair.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LacNhat

this kid?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

dark/ black hair

1 năm trước