Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con mèo của bạn có màu trắng."

Dịch:Your cat is white.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cLu641426

Your cat have white sai là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_XO
Moon_XO
  • 16
  • 11
  • 11

Thứ nhất, "your cat" là ngôi thứ ba, số ít nên không dùng "have" được bạn nha.

Thứ hai, "có" ở đây là từ mô tả tính chất, đặc tính của con mèo, nên không dùng "have/has" được nha bạn, vì "have/has" là từ mô tả tính sở hữu một món đồ, một vật nào đó. Trong khi đó, động từ to be có thể dùng để mô tả tính chất, đặc tính của sự vật, bạn ha.

Imgur

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngolinh98

Mình dùng yousr white cat được không??

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngolinh98

Yours white cat

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Doraemon12345678

Hihiuuuuuuu sai hết rồi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Maing918701

Rưôơeuffdfeefjêed

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/chibeenongtruong

sao không nói sớm

1 năm trước