Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn cơm."

Dịch:I want rice.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuithch

I want rice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyetnhi96

i want to rice

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongLinh775195

i want to eat rice ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Nó bảo tôi muốn cơm chứ có phải "tôi muốn ăn cơm" đâu mà bà bảo là "i want to eat rice"

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HttxHoang

i want to eat rice

1 năm trước