Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is a man."

Dịch:Kia là một người đàn ông.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mainguyenanhvu

Tôi nghĩ dịch thành đó là một người đàn ông cũng đúng.

2 năm trước